[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  

ผลงานทางวิชาการ
    เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายบัญชา วงค์เสนา
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3566    จำนวนการดาวน์โหลด : 849 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วย เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 10 แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มี 3 ชนิด คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 10 เรื่อง คือ ความหมายและสาเหตุ ของการเกิดภูมิปัญญาไทย ลักษณะภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทยด้านที่อยู่อาศัย ภูมิปัญญาไทย ด้านอาหาร ภูมิปัญญาไทยดานเครื่องนุ่งห่ม แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญานักปราชญ์ไทย นโยบายคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย การดาเนินการอนุรักษ์ และคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร การอนุรักษ์จากภาคประชาชน และสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทย เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1. ประสิทธิภาพของ เรื่อง เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.95 /89.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7836 คิดเป็นร้อยละ 78.36 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 10/ต.ค./2565
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา อ31203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 29/มิ.ย./2562
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งบนทรงกลมท้องฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2/พ.ค./2562
      แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 รหัสวิชา ค32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2/พ.ค./2562
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 27/ก.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ptpk.mail@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป