[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ ป.พ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กิจกรรมชาว ฟ้า-แดง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมการแข่งขับกีฬา-กรีฑา ภายในต้ายยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30-31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม...(คลิกดูภาพกิจกรรม)

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560... (คลิกดูภาพกิจกรรม)

กิจกรรม การอบรมพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader - AYL) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐...(คลิกดูภาพกิจกรรม)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมงานนิทรรศการ "ASEAN Community - Academy Festival 2017" ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม..(คลิกดูภาพกิจกรรม)

งานวิจัย & ผลงานทางวิชาการ


27 เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
27/ก.ค./2560
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( 69 / )
27 เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
27/ก.ค./2560
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( 63 / )
(19/มิ.ย./2560) (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 109 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
(13/พ.ค./2560) รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 168 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
(27/เม.ย./2560) รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 138 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
(11/ก.พ./2559) รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 801 ) เจ้าของ นายอินทศักดิ์ เสนาใน
(19/ก.ย./2557) รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1101 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
สาระ / ความรู้
4 โดย : admin
4/ก.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค.นี

6 โดย : admin
6/ม.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

เผยแพร่ download
[ 16/ก.ย./2560 ] PLC Log Book โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/มิ.ย./2560 ] (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 82 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/พ.ค./2560 ] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 (อ่าน : 94 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 6/ก.พ./2558 ] รับสมัครนักเรียน EP และ GP (อ่าน : 55 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 15/ส.ค./2557 ] ตรวจสอบการลา บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 74 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 12/ม.ค./2557 ] คู่มือ นักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2557 ] รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 72 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
วีดีโอสู่การเรียนรู้
ประวัติสุนทรภู่
By : rIFl7LKelZc1BLoSUcdWnw
14:34
Rated : Not Rated stars
Added : Jun,23 2013
Duration : 14:34
พระคุณที่สาม
By : nutbuu
4:27
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,4 2008
Duration : 4:27
New MV เพลงรางวัลของครู
By : khurusapa
6:26
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,14 2013
Duration : 6:26
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
By : nontkung123
5:15
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,12 2013
Duration : 5:15
ข่าวการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม ปทุมรัตต์พิทยาคม

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00013 : เรียน อังกฤษ ออนไลน์  (29/0)
Pop
30 ส.ค. 2560 : 19:12
00012 : สงสัย  (75/0)
สี
13 มิ.ย. 2560 : 02:48
00010 : ทำไมไม่ไว้ผมยาว  (380/1)
คนสงสัย
9 พ.ย. 2559 : 18:55
00007 : การแต่งกาย นร.  (666/1)
มาเยี่ยม รร
30 มิ.ย. 2558 : 17:41
00008 : สงสัย  (641/2)
ครยุพาวดี
26 ส.ค. 2558 : 20:48
00009 : แนวแนวฟรี!..เทคนิคเรียนเก่ง และสอบติดโควตา มข. โดย สถาบัน The Act. / www.theactkk.net รูปภาพ (673/0)
BELL THEACT
1 ก.ย. 2558 : 07:24
00006 : วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก [Science for Kids]  (644/0)
jinta-sci
28 พ.ค. 2558 : 09:40
00005 : ที่ยุโรงเรียน  (991/1)
นายนัทธ์ภพ เเสนศรี
13 มี.ค. 2558 : 10:12
00004 : รับทำเว็บไซต์  (584/0)
บริษัท วิเซตซอฟต์ จำกัด
2 มี.ค. 2558 : 17:16
00003 : สมัครเรียนม.3  (1,007/1)
ภานุพล น้อยสำราญ
17 พ.ค. 2557 : 17:41

ศิษย์เก่า ฟ้า-แดง

รูปภาพ
ชื่อ
เพศ
จบปี
โทร
สถานภาพ
จีรพัชร หลาบคำ [เบนซ์] หญิง 2559 กำลังศึกษา
เกรียงไกร พิเศษฤทธิ์ [แอมป์] ชาย 2550 0950574962 ไม่มีข้อมูล
หฤทัย อ้วนมะโรง [มาส] หญิง 2554 0874907142 กำลังศึกษา
มนตรี บุญเทพ [ต้อม] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล

[ดูรายละเอียดทั้งหมด] [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]
ทำเนียบบุคลากร
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน่วยงานราชการ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 54 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข่าวสาร
สื่อเรียนรู้ ครูบ้านนอก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
64 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
248 คน
สถิติเดือนนี้
6389 คน
สถิติปีนี้
63454 คน
สถิติทั้งหมด
205184 คน
IP ของท่านคือ 54.198.247.44
(Show/hide IP)
อากาศ&ราคาน้ำมัน