[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมชาว ฟ้า-แดง

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการ อำเภอปทุมรัตต์ ทุกส่วน ร่วมจุดเทียนและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า มาพร้อมกันที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรม พิธีถายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาล "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสระปทุม ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...(คลิกดูภาพกิจกรรม)


โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "รำลึกครูกลอนพระสุนทรโวหาร ร่วมสืบสานความภูมิใจ ภาษาไทยภาษาชาติ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗... (คลิกดูภาพกิจกรรม)

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้มีจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีี้..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


งานวิจัย & ผลงานทางวิชาการ


19 เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
19/พ.ย./2561
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 64 / )
9 เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
9/มี.ค./2561
4 stars ( 4 / 1 )
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 366 / )
(9/มี.ค./2561) รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ( อ่าน : 337 ) เจ้าของ นางบุญญาพร สีลา
(27/ก.ค./2560) รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 539 ) เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
(27/ก.ค./2560) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( อ่าน : 482 ) เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
(19/มิ.ย./2560) (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 887 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
(13/พ.ค./2560) รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 825 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
สาระ / ความรู้
4 โดย : admin
4/ก.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค.นี

6 โดย : admin
6/ม.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

เผยแพร่ download
[ 14/มิ.ย./2561 ] รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2560 (อ่าน : 113 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/มี.ค./2561 ] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 762 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/ก.ย./2560 ] PLC Log Book โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (อ่าน : 323 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/มิ.ย./2560 ] (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/พ.ค./2560 ] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 (อ่าน : 338 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 6/ก.พ./2558 ] รับสมัครนักเรียน EP และ GP (อ่าน : 295 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 15/ส.ค./2557 ] ตรวจสอบการลา บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 304 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 12/ม.ค./2557 ] คู่มือ นักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน : 307 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2557 ] รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 343 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
วีดีโอสู่การเรียนรู้
ประวัติสุนทรภู่
By : rIFl7LKelZc1BLoSUcdWnw
14:34
Rated : Not Rated stars
Added : Jun,23 2013
Duration : 14:34
พระคุณที่สาม
By : nutbuu
4:27
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,4 2008
Duration : 4:27
New MV เพลงรางวัลของครู
By : khurusapa
6:26
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,14 2013
Duration : 6:26
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
By : nontkung123
5:15
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,12 2013
Duration : 5:15
ข่าวการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม ปทุมรัตต์พิทยาคม

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00029 : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”  (86/0)
นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
25 ส.ค. 2561 : 10:05
00028 : การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (98/0)
นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
25 ส.ค. 2561 : 10:03
00027 : การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ  (90/0)
นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์
22 ส.ค. 2561 : 19:19
00026 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  (84/0)
นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์
22 ส.ค. 2561 : 19:18
00025 : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  (104/0)
นางพจมาน ชูสง
7 ส.ค. 2561 : 21:33
00024 : รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การวัด การชั่ง และการตวง  (102/0)
เตือนใจ ครองญาติ
7 ส.ค. 2561 : 21:32
00023 : การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดซิปปาโมเดล ประกอบแบบฝึกทักษะ  (115/0)
เตือนใจ ครองญาติ
7 ส.ค. 2561 : 21:30
00022 : การพัฒนารูปแบบการสอนสังคมศึกษา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (102/0)
นางพจมาน ชูสง
7 ส.ค. 2561 : 21:22
00021 : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล  (228/0)
เตือนใจ ครองญาติ
17 เม.ย. 2561 : 18:47
00020 : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  (303/0)
นางพจมาน ชูสง
10 มี.ค. 2561 : 08:54

ศิษย์เก่า ฟ้า-แดง

รูปภาพ
ชื่อ
เพศ
จบปี
โทร
สถานภาพ
จีรพัชร หลาบคำ [เบนซ์] หญิง 2559 กำลังศึกษา
เกรียงไกร พิเศษฤทธิ์ [แอมป์] ชาย 2550 0950574962 ไม่มีข้อมูล
หฤทัย อ้วนมะโรง [มาส] หญิง 2554 0874907142 กำลังศึกษา
มนตรี บุญเทพ [ต้อม] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล

[ดูรายละเอียดทั้งหมด] [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]
ทำเนียบบุคลากร
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน่วยงานราชการ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข่าวสาร
สื่อเรียนรู้ ครูบ้านนอก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
120 คน
สถิติเดือนนี้
2822 คน
สถิติปีนี้
55055 คน
สถิติทั้งหมด
276203 คน
IP ของท่านคือ 34.228.30.69
(Show/hide IP)
อากาศ&ราคาน้ำมัน