[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กิจกรรมชาว ฟ้า-แดง

โครงการฝึกอบรมระเบียบแถวและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่งวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันคล้าย วันก่อตั้ง โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาาคม ครบรอบ ๔๔ ปี" วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...(คลิกดูภาพกิจกรรม)


การแข่งขันทักษะภาษาไทย "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ " วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียปทุมรัตต์พิทยาคม สหวิทยาเขต "เมืองเกษปทุม" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗... (คลิกดูภาพกิจกรรม)

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้เข้าร่วมงานนมัสการหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส (หลวงปู่เฮ้า) และงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..(คลิกดูภาพกิจกรรม)งานวิจัย & ผลงานทางวิชาการ


9 เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
9/มี.ค./2561
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 195 / )
9 เจ้าของ นางบุญญาพร สีลา
9/มี.ค./2561
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ( 196 / )
(27/ก.ค./2560) รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 357 ) เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
(27/ก.ค./2560) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( อ่าน : 326 ) เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
(19/มิ.ย./2560) (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 540 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
(13/พ.ค./2560) รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 608 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
(27/เม.ย./2560) รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 386 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
สาระ / ความรู้
4 โดย : admin
4/ก.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค.นี

6 โดย : admin
6/ม.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

เผยแพร่ download
[ 14/มิ.ย./2561 ] รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2560 (อ่าน : 25 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/มี.ค./2561 ] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 662 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/ก.ย./2560 ] PLC Log Book โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (อ่าน : 211 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/มิ.ย./2560 ] (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 233 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/พ.ค./2560 ] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 (อ่าน : 246 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 6/ก.พ./2558 ] รับสมัครนักเรียน EP และ GP (อ่าน : 202 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 15/ส.ค./2557 ] ตรวจสอบการลา บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 218 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 12/ม.ค./2557 ] คู่มือ นักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน : 217 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2557 ] รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 234 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
วีดีโอสู่การเรียนรู้
ประวัติสุนทรภู่
By : rIFl7LKelZc1BLoSUcdWnw
14:34
Rated : Not Rated stars
Added : Jun,23 2013
Duration : 14:34
พระคุณที่สาม
By : nutbuu
4:27
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,4 2008
Duration : 4:27
New MV เพลงรางวัลของครู
By : khurusapa
6:26
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,14 2013
Duration : 6:26
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
By : nontkung123
5:15
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,12 2013
Duration : 5:15
ข่าวการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม ปทุมรัตต์พิทยาคม

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00021 : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล  (88/0)
เตือนใจ ครองญาติ
17 เม.ย. 2561 : 18:47
00020 : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  (182/0)
นางพจมาน ชูสง
10 มี.ค. 2561 : 08:54
00019 : การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (178/0)
นางพจมาน ชูสง
10 มี.ค. 2561 : 08:53
00018 : รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E) รูปภาพ (203/0)
ศศิธร เทพรัตน์
3 มี.ค. 2561 : 13:15
00017 : รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  (208/0)
ศศิธร เทพรัตน์
25 ม.ค. 2561 : 21:50
00016 : รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (220/0)
นางนันทนา แววทองคำ
25 ม.ค. 2561 : 21:48
00015 : รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  (211/0)
นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25 ม.ค. 2561 : 21:47
00014 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (213/0)
นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25 ม.ค. 2561 : 21:43
00013 : เรียน อังกฤษ ออนไลน์  (320/0)
Pop
30 ส.ค. 2560 : 19:12
00012 : สงสัย  (354/0)
สี
13 มิ.ย. 2560 : 02:48

ศิษย์เก่า ฟ้า-แดง

รูปภาพ
ชื่อ
เพศ
จบปี
โทร
สถานภาพ
จีรพัชร หลาบคำ [เบนซ์] หญิง 2559 กำลังศึกษา
เกรียงไกร พิเศษฤทธิ์ [แอมป์] ชาย 2550 0950574962 ไม่มีข้อมูล
หฤทัย อ้วนมะโรง [มาส] หญิง 2554 0874907142 กำลังศึกษา
มนตรี บุญเทพ [ต้อม] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล

[ดูรายละเอียดทั้งหมด] [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]
ทำเนียบบุคลากร
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน่วยงานราชการ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข่าวสาร
สื่อเรียนรู้ ครูบ้านนอก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
116 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
155 คน
สถิติเดือนนี้
2360 คน
สถิติปีนี้
30600 คน
สถิติทั้งหมด
251748 คน
IP ของท่านคือ 54.198.104.202
(Show/hide IP)
อากาศ&ราคาน้ำมัน