[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ ป.พ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิงค์ที่น่าสนใจกิจกรรมชาว ฟ้า-แดง

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ศิษย์เก่า ป.พ. หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เนื่องใน "วันของเรา" ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องใน วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐...(คลิกดูภาพกิจกรรม)ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐ "นายบัญชา วงค์เสนา" วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐... (คลิกดูภาพกิจกรรม)


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง ณ อำเภอปทุมรัตต์ เกาะบัวแดง..(คลิกดูภาพกิจกรรม)


การแสดงธรรมสัญจร ตามโครงการ "ธรรมะเพื่อชีวิตครู" โดย พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) วัดบึงพลาญชัย. ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 21 ต.ค.60...(คลิกดูภาพกิจกรรม)งานวิจัย & ผลงานทางวิชาการ


9 เจ้าของ นางสาวอุมาพร สมนึก
9/มี.ค./2561
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) วิชาซอฟต์แวร์ประยุกต์ รหัสวิชา ง21202 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 135 / )
9 เจ้าของ นางบุญญาพร สีลา
9/มี.ค./2561
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ( 134 / )
(27/ก.ค./2560) รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 294 ) เจ้าของ นายบัญชา วงค์เสนา
(27/ก.ค./2560) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคาในภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( อ่าน : 274 ) เจ้าของ นางสาวพูลสิน เทียมตรี
(19/มิ.ย./2560) (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 454 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
(13/พ.ค./2560) รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 522 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
(27/เม.ย./2560) รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 341 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
สาระ / ความรู้
4 โดย : admin
4/ก.ค./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม ล่าสุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค.นี

6 โดย : admin
6/ม.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

เผยแพร่ download
[ 9/มี.ค./2561 ] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 632 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/ก.ย./2560 ] PLC Log Book โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (อ่าน : 174 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 16/มิ.ย./2560 ] (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 208 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 9/พ.ค./2560 ] แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2560 (อ่าน : 223 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 6/ก.พ./2558 ] รับสมัครนักเรียน EP และ GP (อ่าน : 177 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 15/ส.ค./2557 ] ตรวจสอบการลา บุคคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 187 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin1
[ 12/ม.ค./2557 ] คู่มือ นักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน : 176 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 12/ม.ค./2557 ] รายชื่อบุคลากรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม (อ่าน : 206 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
วีดีโอสู่การเรียนรู้
ประวัติสุนทรภู่
By : rIFl7LKelZc1BLoSUcdWnw
14:34
Rated : Not Rated stars
Added : Jun,23 2013
Duration : 14:34
พระคุณที่สาม
By : nutbuu
4:27
Rated : Not Rated stars
Added : Nov,4 2008
Duration : 4:27
New MV เพลงรางวัลของครู
By : khurusapa
6:26
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,14 2013
Duration : 6:26
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
By : nontkung123
5:15
Rated : Not Rated stars
Added : Jan,12 2013
Duration : 5:15
ข่าวการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม ปทุมรัตต์พิทยาคม

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00021 : การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล  (40/0)
เตือนใจ ครองญาติ
17 เม.ย. 2561 : 18:47
00020 : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เด็กดีวิถีพอเพียง  (134/0)
นางพจมาน ชูสง
10 มี.ค. 2561 : 08:54
00019 : การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (135/0)
นางพจมาน ชูสง
10 มี.ค. 2561 : 08:53
00018 : รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 E) รูปภาพ (157/0)
ศศิธร เทพรัตน์
3 มี.ค. 2561 : 13:15
00017 : รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  (159/0)
ศศิธร เทพรัตน์
25 ม.ค. 2561 : 21:50
00016 : รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (164/0)
นางนันทนา แววทองคำ
25 ม.ค. 2561 : 21:48
00015 : รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  (165/0)
นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25 ม.ค. 2561 : 21:47
00014 : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (159/0)
นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง
25 ม.ค. 2561 : 21:43
00013 : เรียน อังกฤษ ออนไลน์  (265/0)
Pop
30 ส.ค. 2560 : 19:12
00012 : สงสัย  (302/0)
สี
13 มิ.ย. 2560 : 02:48

ศิษย์เก่า ฟ้า-แดง

รูปภาพ
ชื่อ
เพศ
จบปี
โทร
สถานภาพ
จีรพัชร หลาบคำ [เบนซ์] หญิง 2559 กำลังศึกษา
เกรียงไกร พิเศษฤทธิ์ [แอมป์] ชาย 2550 0950574962 ไม่มีข้อมูล
หฤทัย อ้วนมะโรง [มาส] หญิง 2554 0874907142 กำลังศึกษา
มนตรี บุญเทพ [ต้อม] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล

[ดูรายละเอียดทั้งหมด] [ลงทะเบียนศิษย์เก่า]
ทำเนียบบุคลากร
นายบุญภพ จันทมัตตุการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน่วยงานราชการ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 60 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ข้อมูลข่าวสาร
สื่อเรียนรู้ ครูบ้านนอก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 8/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
67 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
113 คน
สถิติเดือนนี้
4498 คน
สถิติปีนี้
23420 คน
สถิติทั้งหมด
244568 คน
IP ของท่านคือ 54.159.94.253
(Show/hide IP)
อากาศ&ราคาน้ำมัน