หมวดหมู่ : มุมข่าวสารสำหรับนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม เรื่อง รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2/2560
โดย : admin
อ่าน : 3308
จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2/2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          1/1         1/2         1/3         1/4         1/5         1/6         1/7         1/8         1/9      1/10      1/11

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          2/1         2/2         2/3         2/4         2/5         2/6         2/7         2/8         2/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          3/1         3/2         3/3         3/4         3/5         3/6         3/7         3/8         3/9         3/10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          4/1         4/2         4/3         4/4         4/5         4/6         4/7         4/8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          5/1         5/2         5/3         5/4         5/5         5/6         5/7         5/8         5/9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          6/1         6/2         6/3         6/4         6/5         6/6         6/7         6/8