- บทที่ 1 วัตถุทรงตัน

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 2 ตัดมุมมน

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 3 มุมมน 2 ด้าน

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 4 ตัดมุมเหลี่ยม

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 5 การเจาะ

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 6 โครงร่างมีมิติ

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 7 แก้วน้ำ

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต 1 , 2

- บทที่ 8 เกลียว

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 9 ข้องอเจาะรู

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 10 ส่วนของเครื่องกล

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 11 ตัดมุมวัตถุ (ตัวแปร)

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 12 ประกบชิ้นงาน

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 13 บานพับ

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 14 อิฐบล๊อก

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 15 ลูกกุญแจ

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 16 เกียร์

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 17 แกลลอน

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 18 กล่องมีฝา

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต 1 , 2 , 3

- บทที่ 19 Lofting

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต

- บทที่ 20 โต๊ะ

 ชมตัวอย่างชิ้นงาน

ชมการสาธิต