หมวดหมู่ : มุมข่าวสารสำหรับนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้
โดย : admin
อ่าน : 3223
อังคาร ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6