หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โครงการ (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 256
โดย : admin
อ่าน : 1692
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการ (English Program)
==>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการ (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
==>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
==>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4