หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 1/2564
โดย : admin
อ่าน : 7392
เสาร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ปีการศึกษา 1/2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

          1/1         1/2         1/3        1/4         1/5         1/6         1/7         1/8         1/9         1/10        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

          2/1         2/2         2/3         2/4         2/5         2/6         2/7         2/8         2/9         2/10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          3/1         3/2         3/3         3/4         3/5         3/6         3/7         3/8         3/9         3/10         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          4/1         4/2         4/3         4/4         4/5         4/6         4/7        4/8         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          5/1         5/2         5/3        5/4         5/5         5/6         5/7         5/8        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          6/1       6/2         6/3         6/4         6/5         6/6         6/7         6/8