หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 พ.ศ.2563
โดย : admin
อ่าน : 3662
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติในการดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
(ม.1 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563, ม.4 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563) ลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือก ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.) คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 
(สอบคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.) คลิกที่นี่