หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดย : admin
อ่าน : 1363
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

      ตามที่โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

ซึ่งดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบตามเอกสารดังแนบ

      ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1 - 10 ทุกรายวิชา มารายงานตัวเพื่อรับโล่ เงินรางวัลและเกียรติบัตร ในวันอังคาร

ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 - 08.20 น.  ที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์

จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รายละเอียด ประกาศโรงเรียนประทุมรัตต์พิทยาคม คลิกที่นี่ 

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

     วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

     วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

     วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

     วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

     วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

     วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

     วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่

     วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

     วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่