หมวดหมู่ : มุมข่าวสารสำหรับนักเรียน
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้
โดย : admin
อ่าน : 2094
จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6