[ Anthetiew905 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ณัฐภัทร อามาตมลตรี
ชื่อเล่น : 
โฟร์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/2/2547
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
anthetiew905@gmail.com  
ที่อยู่ : 
6/7
อำเภอ : 
ปทุมรัตต์
จังหวัด : 
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 
45190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0637140732
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น