[ kanlayakorn kaewkhokklang ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กัลยากร แก้วโคกกลาง
ชื่อเล่น : 
เนย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/8/2546
อายุ : 
14
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
noeykanlayakorn46@gmail.com  
ที่อยู่ : 
25 ม.8 บ้านดอนแคน
อำเภอ : 
เกษตรวิสัย
จังหวัด : 
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 
45150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0611654969
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น