[ 0982178523 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
มนพัทธ์ แคไธสง
ชื่อเล่น : 
วุ้น
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/12/2546
อายุ : 
14
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Manapat@facebook.com  
ที่อยู่ : 
67 หมู่12ต.บัวแดง
อำเภอ : 
ปทุมรัตต์
จังหวัด : 
ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 
45190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0982178523
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น